Odbytové družstvo producentov ovocia. Jeden z lídrov slovenského ovocinárstva, viac ako 700 ha intenzívnych sadov.

O nás:

Družstvo založilo 10 producentov, ktorí patria medzi lídrov slovenského ovocinárstva. V súčasnej dobe má 9 členov, ktorí obhospodarujú viac ako 700 ha intenzívnych sadov. Naša produkcia ovocia za sezónnu je cca 15 000 t, z toho väčšia časť bola skladovaná v skladoch s CA - kontrolovanou atmosférou, alebo ULO s veľmi nízkym obsahom kyslíka. Hlavným výrobným programom je produkcia jabĺk (93%), broskýň (3%) a sliviek (3%).

Sad Golden Zakvitnutý sad

Náš cieľ:

SK FRUIT je prvé odbytové družstvo výrobcov ovocia v Slovenskej republike. Bolo založené v polovici roku 2000. Jeho cieľom je zhromažďovať informácie a koordinovať činnosť za účelom skvalitnenia svojich produktov a zlepšenia zásobovania zákazníkov ovocím zo slovenskej produkcie.

Činnosť družstva:

  • - nadväzovanie obchodných kontaktov
  • - koncentráciu ponuky a odbytu
  • - riadenie distribučných sietí (logistika)
  • - vypracovávanie marketingových stratégií a ich presadzovanie do praxe
  • - skvalitnenie produkcie ovocia
  • - podporu ekologických produktov
  • - skladovanie, úprava a spracovanie ovocia
  • - poradenstvo v pestovaní a ochrane ovocných plodín
  • - inovácia obalov
  • - organizovanie spoločnej investičnej stratégie