Odbytové družstvo producentov ovocia. Jeden z lídrov slovenského ovocinárstva, viac ako 700 ha intenzívnych sadov.

Kontakt:

Kancelária
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
956 34 Ostratice 144
Slovensko

tel. / fax: +421 38 7688405
tel. / fax: +421 38 7688201

Predstavenstvo:

Ing. Miloš Šebo - predseda predstavenstva
Ing. Peter Sekera - podpredseda predstavenstva
Ing. Emil Schultz - menovaný člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. František Kadlček - predseda dozornej rady
Ing. Jozef Čarada - člen dozornej rady
Ing. Štefan Papp - člen dozornej rady

Fakturácia:

Andrea Poliaková | poliakova@skfruit.sk

Ekonomický úsek:

Ing. Barbora Šebová | ekonom@skfruit.sk

Obchodný referent:

Alena Račková | obchod@skfruit.sk