Odbytové družstvo producentov ovocia. Jeden z lídrov slovenského ovocinárstva, viac ako 700 ha intenzívnych sadov.